Kerncijfers wijken en buurten 2005

In de StatLinepublicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB) zijn kerncijfers opgenomen over alle wijken en buurten in Nederland. Bij selectie van alle gemeenten, wijken en buurten tegelijk is downloaden van de cijfers vanuit StatLine niet mogelijk. Daarom kan hier een Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar worden gedownload. De toelichtingen geven een overzicht van de inhoud van de StatLinetabel, voor welke peiljaren de verschillende variabelen beschikbaar zijn en de bij de tabel behorende toelichtingen.

Vanaf 2013 heeft de tabel Kerncijfers wijken en buurten een andere opzet: elk jaar wordt gepubliceerd in een afzonderlijke tabel. De cijfers over de periode 2009-2012 staan in Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012.