Uurlonen per beroep naar leeftijd 2008

Maatwerktabellen met uurlonen van beroepen bij bedrijfsleven, overheid en gesubsidieerde sector voor verschillende leeftijdsgroepen.Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.