Leerlingenverloop per onderwijssoort en Cito-score van schooljaar 2005-2006 tot en met 2009-2010