Vormgevers in Nederland; gemiddelden over 2007-2009

Op verzoek van TNO heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS cijfers berekend over personen die werkzaam zijn als vormgever. De resulterende tabellenset toont de kenmerken van de vormgevers zelf (zoals opleiding, leeftijd en geslacht) en die van de banen waarin de vormgevers actief zijn (bedrijfstak, -grootte, arbeidsduur en regio). In het onderzoek worden drie typen van vormgeving onderscheiden. De maatwerktabellen zijn een update van eerder onderzoek naar vormgevers uitgevoerd door het Centrum van Beleidsstatistiek in 2007 en 2004.