Banen van werknemers naar woon- en werkgemeente, 2006-2009

De tabellen geven het aantal banen van werknemers naar zowel woongemeente als werkgemeente voor de jaren 2006 tot en met 2009. Daarmee ontstaat een beeld van de pendel van werknemers.

De populatie omvat alle banen van werknemers bij bedrijven en instellingen in Nederland in de maand december. De gegevens over het aantal banen zijn afkomstig uit de Loonaagifte-keten (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV. Voor het bepalen van de werkgemeente is gebruik gemaakt van de Statistiek werkgelegenheid en lonen, banen naar regio (SWL-regio).

Banen van werknemers naar woon- en werkgemeente 2006

Banen van werknemers naar woon- en werkgemeente 2007

Banen van werknemers naar woon- en werkgemeente 2008

Banen van werknemers naar woon- en werkgemeente 2009