Kinderopvang per gemeente, 2007-2009

Op verzoek van Buitenhek Management & Consult BV heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS cijfers berekend over het aantal kinderen in formele kinderopvang, uitgesplitst naar soort opvang en gemeente. Het betreft het gebruik van formele kinderopvang in 2007-2009 waarvoor een kinderopvangtoeslag werd uitgekeerd, in het kader van de Wet Kinderopvang. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.