Maatwerktabellen afgelegde kilometers van huishoudens 2003-2007

Maatwerktabellen over het gemiddeld aantal kilometers dat een huishouden per dag als autobestuurder aflegt. Opdrachtgever: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland