Uitvoer en wederuitvoer per product(groep), 2009

In de tabel staan cijfers over de totale uitvoer, de uitvoer van het Nederlands product en de wederuitvoer voor bijna honderd verschillende productgroepen. Bij ruim 57 procent van de totale uitvoerwaarde gaat het om de export van het Nederlands product. De verschillen per productgroep zijn groot. Voor sommige productgroepen is het aandeel Nederlands product bijna 95 procent en voor andere amper 20 procent.