Evaluatie ESF; Baankenmerken van ESF-deelnemers in 2007, 2008 en 2009

In opdracht van het Agentschap SZW heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek tabellen berekend met gegevens over banen van ESF-deelnemers.