Totaalbeeld 40 aandachtswijken in Nederland

Deze rapportage is een onderdeel van de Outcomemonitor Wijkenaanpak, Eerste Voortgangsrapportage en bevat voor de 40 aandachtswijken als geheel een beschrijving van de meest recente gegevens en de ontwikkeling sinds de Nulmeting. Eind oktober 2010 verschijnt de volledige Outcomemonitor Wijkenaanpak, Eerste Voortgangs­rapportage.