Overgang van bijstand naar werk 2008-2009

In opdracht van SZW heeft het CBS gegevens samengesteld voor de kernkaart "Overgang van bijstand naar werk".