Bruto-eindverbruik van duurzame energie in Nederland (volgens Europese richtlijn)

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van duurzame energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring Duurzame Energie, SenterNovem 2006). Uitkomsten van berekeningen volgens deze methode zijn te vinden op StatLine. In Europees verband is een andere methode leidend: de bruto eindverbruik methode (Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie uit 2009). Bijgaande tabel geeft het aandeel duurzame energie volgens deze bruto eindverbruikmethode. Meer informatie over beide methoden is te vinden in de publicatie Duurzame Energie in Nederland 2008 op de CBS-site.