Aantal verdachten naar herkomst, voorlopige cijfers 2008

In opdracht van Regioplan heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) voorlopige cijfers berekend over het aantal verdachten van een misdrijf in Nederland in 2008. In de tabel zijn de aantallen uitgesplitst naar herkomstgroepering, geslacht, generatie allochtonen en soort misdrijf. De tabel is vergelijkbaar met de tabel die het CBS publiceert in StatLine over verdachten naar herkomstgroepering. Voor 2008 zijn deze gegevens echter nog niet beschikbaar op StatLine. De cijfers in de tabel hebben een voorlopig karakter aangezien de aantallen zijn berekend op basis van een bestand dat nog niet helemaal compleet was.