Financiering R&D-uitgaven met eigen personeel naar sector, 2007