Inkomstenbronnen van ouderen (ultimo 2003 en 2005 en naar inkomstenbron één en twee jaar later)

Om meer inzicht te krijgen in de inkomstenbronnen van ouderen en om de verschillende “routes naar pensioen” te kunnen identificeren, heeft de directie Algemene Economische Politiek van het ministerie van Economische Zaken het Centrum voor Beleidsstatistiek gevraagd om gegevens te berekenen over het type inkomstenbronnen van ouderen (60-64 jaar) ultimo 2003 en 2005. Er wordt uitgesplitst naar sociaal-economische categorie en naar sociaal-economische categorie één en twee jaar later.