Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning (voorlopige cijfers 2008 en eerste halfjaar 2009)

Re-integratieondersteuning is een belangrijk instrument voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van personen met een kleinere kans op werk. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) verzocht te onderzoeken hoeveel banen door mensen vanuit een uitkering of als niet-uitkeringsgerechtigde in 2008 of in de eerste helft van 2009 wordt gestart. Hiervan is bepaald hoe vaak er gelijktijdig met of voorafgaand aan de start van de baan sprake is van re-integratieondersteuning. Daarnaast gaat deze publicatie in op loonkostensubsidies die in 2008 of in de eerste helft van 2009 beëindigd zijn. Belangrijke aspecten in het onderzoek zijn de volledige uitstroom naar regulier werk en de duurzaamheid van de baan.