Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, 2007-2009