Ingeschrevenen hoger onderwijs naar studierichting per nationaliteit, 2008/'09*