Voortijdig schoolverlaters in het vo en mbo naar land van herkomst, 2004/'05-2007/'08