Kunstenaars in Nederland, extra tabellen

In opdracht van de HBO-raad heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CvB-CBS) enkele tabellen samengesteld over de arbeidsmarktpositie van personen met en zonder een kunstvakopleiding, die al dan niet werkzaam zijn als kunstenaar. Deze tabellen vormen een aanvulling op het in 2007 gepubliceerde rapport "Kunstenaars in Nederland", dat het CvB-CBS heeft uitgevoerd in opdracht van Kunstenaars&CO.