CVZ AVI klassen

De zorgverzekeraars hebben met de invoering van de Zorgverzekeringswet een acceptatieplicht, maar mogen geen premiedifferentiatie toepassen. De vereveningsbijdrage compenseert zorgverzekeraars met een risicovolle populatie verzekerden voor het hogere risico dat zij lopen. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is belast met het uitvoeren van de risicoverevening tussen zorgverzekeraars. In dit kader heeft CVZ het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) verzocht om tabellen te berekenen over alle personen die in 2006 verzekerd waren, naar de aard van het inkomen (AVI-codes) op peildatum 30 juni 2006.