Slachtoffers van moord en doodslag 2008

In bijgevoegde tabellen staan gegevens van de slachtoffers van moord en doodslag in Nederland in 2008. Tevens zijn gegevens te vinden over slachtoffers van moord en doodslag in de Europese Unie in 2003/2007. De inhoud is als volgt:

  • Tabel 1. Aantal slachtoffers van moord en doodslag naar leeftijd en geslacht, 1999-2008
  • Tabel 2. Aantal slachtoffers van moord en doodslag naar leeftijd, geslacht en pleegwijze, 2008
  • Tabel 3. Aantal slachtoffers van moord en doodslag per pleegprovincie en grote gemeente, 2008
  • Tabel 4. Aantal slachtoffers van moord en doodslag naar geslacht en burgerlijke staat, 2008
  • Tabel 5. Aantal slachtoffers van moord en doodslag in relatie tot de dader, naar geslacht, 2008
  • Tabel 6. Aantal slachtoffers van moord en doodslag naar pleeglocatie, naar geslacht, 2008
  • Tabel 7. Aantal slachtoffers per 100 000 inwoners van de bevolking in de Europese Unie, 2003/2007

Toelichting op de tabellen

In de tabellen wordt geen onderscheid gemaakt tussen moord en doodslag. In geval van doodslag wordt iemand opzettelijk van het leven beroofd, terwijl bij moord iemand opzettelijk en met voorbedachten rade wordt omgebracht.

Het gaat in deze tabellen om alle personen die in Nederland slachtoffer zijn geworden van moord of doodslag. Niet alle slachtoffers waren ook officieel woonachtig in Nederland. Ongeveer 85 procent van de slachtoffers stond geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), de overige waren woonachtig in het buitenland of illegalen.

Op StatLine zijn alleen slachtoffers vermeld die officieel woonachtig waren in Nederland. Deze slachtoffers stonden allen geregistreerd in de GBA.