Overheidsuitgaven voor onderwijs, EU

In de tabel staan de overheidsuitgaven voor onderwijs in % van het bbp, voor Nederland en andere EU-landen voor de jaren 2000 en 2005.

Een uitleg van de Nederlandse cijfers staat in: Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven.