Niet werkend werkzoekende jongeren

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het Verwey-Jonker Instituut een maatwerktabel samengesteld over niet-werkend werkzoekende jongeren. De tabel toont het aantal personen in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar dat op het peilmoment 30 september 2007 staat ingeschreven bij het CWI als niet-werkend werkzoekend (NWW) en geen baan heeft, per gemeente, viercijferige postcode en leeftijdscategorie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek (cvb@cbs.nl).