Herkomst per viercijferig postcodegebied

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van het SCP maatwerktabellen samengesteld, waarin per viercijferig postcodegebied in Nederland de bevolking naar herkomst wordt weergegeven (in percentages). Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen autochtoon, westers allochtoon, Marokko, Turkije, Suriname, Ned. Antillen en Aruba en overig niet-westers allochtoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek (cvb@cbs.nl)