Uitgaven aan bijzondere bijstand, 2004-2007

Gemeenten kunnen aan personen die in bijzondere omstandigheden verkeren bijzondere bijstand verlenen. Het gaat vaak om bijstand voor de aanschaf van noodzakelijke, dure gebruiksgoederen of voor extra medische uitgaven. De bijzondere bijstand komt bovenop de algemene bijstand, die bestemd is voor de dagelijkse kosten van levensonderhoud.

Uitgaven van gemeenten aan bijzondere bijstand naar kostensoort, 2004-2007

Deze tabel is een update van de tabel Uitgaven aan bijzondere bijstand, 2003-2006.