Geregistreerde misdrijven in de 25 grootste gemeenten van 2007

Van deze tabellenset is op 22 juli een herziene versie verschenen, behorend bij het herziene webmagazine-artikel 'Daling geregistreerde criminaliteit stagneert'.

Onderstaande tabellen horen bij het webmagazine-artikel Daling geregistreerde criminaliteit stagneert van 21 juli 2008.

Tabel 1. Totaal misdrijven

Tabel 2. Totaal misdrijven per 1 000 inwoners

Tabel 3. Geweldsmisdrijven

Tabel 4. Geweldsmisdrijven per 1 000 inwoners

Tabel 5. Vermogensmisdrijven

Tabel 6. Vermogensmisdrijven per 1 000 inwoners

Tabel 7. Vernieling

Tabel 8. Vernieling per 1 000 inwoners