Kleine land- en tuinbouwbedrijven, 1990, 2000 en 2007