Aantal personen in gebieden met overschrijding van normen voor fijn stof en stikstofdioxide, naar gemeentelijke indeling 2006

Deze tabel toont het aantal personen dat binnen de gebieden woont waarin de normen voor fijn stof en/of stikstofdioxide worden overschreden.

Downloads