Oververtegenwoordiging van Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder verdachten van misdrijven (1999-2005)

Maatwerktabel

Verdachtenpercentage bevolking 12 t/m 24 jaar: 1999-2005

Definitie

Jongeren (m/v) van 12 t/m 24 jaar tegen wie door de politie proces-verbaal is opgemaakt omdat zij ervan worden verdacht zich schuldig gemaakt te hebben aan geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernieling en openbare orde delicten.

Bij het jaarlijks meten van de jeugdcriminaliteit zal gebruik gemaakt worden van gegevens uit het Herkenningsdienstsysteem van de politie (HKS) Het HKS-bestand bevat alle verdachten van misdrijven in een bepaald jaar, voor zover geregistreerd door de politie.

Benodigde gegevens

  • Aantal Antilliaanse/Arubaanse verdachten van 12 t/m 24 jaar als percentage van alle Antilliaanse/Arubaanse jongeren (m/v/totaal) van 12 t/m 24 jaar, 
  • Aantal verdachten van 12 t/m 24 jaar van niet-westerse herkomst als percentage van alle jongeren (m/v/totaal) van 12 t/m 24 jaar van niet-westerse herkomst, 
  • Aantal verdachten van 12 t/m 24 jaar van westerse herkomst als percentage van alle jongeren (m/v/totaal) van 12 t/m 24 jaar van westerse herkomst, 
  • Aantal autochtone verdachten  van 12 t/m 24 jaar als percentage van autochtone jongeren (m/v/totaal) van 12 t/m 24 jaar.
  • Aantal verdachten van 12 t/m 24 jaar als percentage van jongeren (m/v/totaal) van 12 t/m 24 jaar

Op basis hiervan kan de over- of ondervertegenwoordiging worden berekend.

Bron voor de gegevens

  • Er wordt gebruik gemaakt van de HKS-gegevens die zijn opgenomen in het SSB (Sociaal Statistisch Bestand van het CBS). Het HKS geeft informatie over het aantal verdachten. 
  • In het kader van het SSB wordt  informatie over de herkomstgroepering van verdachten aan de HKS-gegevens toegevoegd.

Aanvullende voorwaarde

In de overeenkomst tussen KLPD en CBS voor levering van HKS-gegevens is vastgelegd dat door het CBS geen gegevens worden gepubliceerd op gedetailleerd regionaal niveau. Om die reden is deze levering van de indicator per gemeente alleen mogelijk omdat daartoe door het KLPD expliciet toestemming is verleend naar aanleiding van een verzoek van de opdrachtgever

Peilmoment

Jaarcijfers hebben betrekking op het aantal criminele verdachten en/of delicten per jaar. De omvang kan dus worden bepaald nadat een jaar is afgelopen.

Time lag

Er is voor de definitieve gegevens een time lag van 1,5 tot 2 jaar. De periode is nodig om de vervuiling van de gegevens te minimaliseren. Gegevens over jaar t (bijv. 2003) komen omstreeks juli /augustus jaar t+2 (dus 2005) voor het CBS beschikbaar.

Aannames en risico’s

Gegevens over HALT-afdoeningen van minderjarige verdachten zijn niet in de HKS-gegevens opgenomen. Dat betekent dat het aantal verdachten in de jongste leeftijdsgroepen onderschat is. Het is niet bekend of Antilliaanse/Arubaanse jongeren (m/v) vaker of minder vaak bij HALT geregistreerd zijn dan andere groepen. Ook gegevens van bijzondere opsporingsdiensten (bijv. FIOD-ECD) zijn niet in de bestanden opgenomen.

De gekoppelde gegevens hebben uitsluitend betrekking op Antilliaanse/Arubaanse personen (1e en 2e generatie) die ingeschreven staan in de GBA. Personen die afkomstig zijn uit de Antillen/Arubanen, maar zich niet hebben ingeschreven in de GBA, zijn oorspronkelijk wel in het HKS opgenomen, maar niet in de gekoppelde HKS-gegevens.