Opleidingsniveau Nederlandse bevolking (maatwerktabellen bij artikel 2436)

Tabel 1
Personen van 15 tot 65 jaar die geen onderwijs volgen, naar opleidingsniveau

Tabel 2
Personen van 15 tot 65 jaar die geen onderwijs volgen, naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau

Tabel 3
Personen van 15 tot 65 jaar die geen onderwijs volgen, naar opleidingsniveau en herkomst