Deelnemers levensloopregeling 2006 en 2007 (voorlopige cijfers)

Het aantal deelnemers aan de levensloopregeling bedroeg 184 duizend in 2006 en 200 duizend in 2007.

Het aantal deelnemers aan de levensloopregeling is gebaseerd op de loonaangiftegegevens die werkgevers via de Belastingdienst aan het UWV en het CBS heeft verstrekt. Een persoon wordt gezien als deelnemer indien sprake is geweest van inleg in de levensloopregeling in minimaal één maand (of 4-weken) in het jaar.

Algemene toelichting bij publicaties over levensloopregeling

In 2006 is de levensloopregeling van start gegaan. Het CBS beschikt over meerdere bronnen om het aantal deelnemers en/of rekeningen van de levensloopregeling vanaf 2006 te bepalen. Dit zijn de Enquête Beroepsbevolking (EBB), de Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL) en het Bedrijfssparen.

Deze bronnen leveren echter verschillende cijfers op. Omdat de levensloopregeling nog maar net van start is gegaan kan dit ervoor zorgen dat mensen nog niet precies weten wat de levensloopregeling inhoudt waardoor ze in een enquête als de EBB verkeerd antwoorden en er sprake kan zijn van over- of onderrapportage. Daarnaast kan het voor de registratie van het aantal levenslooprekeningen betekenen dat deze registratie in het begin nog niet volledig is, omdat de registratie nog aangepast moet worden aan het nieuwe systeem. Hierdoor kunnen registraties het aantal rekeningen onderrapporteren. Vanaf maart 2008 is het CBS met een analyse bezig om de verschillen tussen de bronnen wat betreft de levensloopregeling te verklaren en de kwaliteit van de cijfers vast te stellen.