Personen met een re-integratietraject

De uitkomsten over het aantal re-integratietrajecten hebben betrekking op eind juni 2007 Het gaat uitsluitend om re-integratietrajecten die door de gemeenten worden aangeboden. Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) is de gemeente verantwoordelijk voor activering en re-integratie van bepaalde groepen werklozen. Deze werklozen bestaan uit personen met een WWB-, IOAZ- en IOAW-uitkering, personen die bij het CWI staan ingeschreven als niet werkend werkzoekende en geen uitkering ontvangen en personen met een uitkering in het kader van de algemene nabestaandenwet (Anw).

Personen met een re-integratietraject, 30 juni 2007

  Met loonkostensubsidie Zonder loonkostensubsidie Totaal 1) 2)

Totaal 41 280 183 820 225 100
       
w.v.      
Man 22 560 76 730 99 290
Vrouw 18 720 107 100 125 810
       
< 25="" jaar="" /> 2 180 17 650 19 830
25-39 jaar 10 840 75 180 86 020
40-54 jaar 18 980 70 120 89 100
55-65 jaar 9 290 20 860 30 150
       
Autochtonen 22 110 80 130 102 240
Niet-westerse allochtonen 14 770 83 500 98 260
Westerse allochtonen 4 390 20 160 24 550
       
w.o.      
Rotterdam 5 050 21 110 26 150
Amsterdam 3 430 12 320 15 750
Den Haag 4 210 6 470 10 670
Tilburg 1 010 5 350 6 360
Utrecht 1 250 5 000 6 250

1) Door afrondingen kan het voorkomen dat het totaal afwijkt van de som van de afzonderlijke uitkomsten
2) Niet van alle personen is de herkomst bekend, het aantal personen naar herkomstgroepering is daarom iets lager dan het totaal