Tabellen Onderzoek Gezinsvorming 2003

Bijgaande tabellen bevatten gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003.

Het gaat om de volgende tien tabellen:

1.      Belangrijkste reden van uit huis gaan naar periode van uit huis gaan

2.      Bestemming bij uit huis gaan naar periode van uit huis gaan

3.      Ontmoetingsplaats van partners in de periode 1960-2002

4.      Voor het eerst samenwonende vrouwen (eerste relatie) die zijn gehuwd na samenwonen

5.      Voor het eerst gehuwde vrouwen waarvan het huwelijk is ontbonden door echtscheiding

6.      Voor het eerst ongehuwde samenwonende vrouwen (eerste relatie) waarvan de relatie is verbroken door scheiding

7.      Redenen die een belangrijke rol speelden bij relatie-ontbinding

8.      Vrouwen naar verwacht uiteindelijk kindertal, geboorteperiode en onderwijsniveau

9.      Werkende vrouwen voor en na de geboorte van de kinderen

10.    Werkende vrouwen voor en na de geboorte van de kinderen naar onderwijsniveau vrouw

Downloads