Oververtegenwoording van Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder personen zonder werk (1999-2004)

Percentage geregistreerde jongeren (m/v) zonder werk, 1999-2004

Definitie

Geregistreerde  jongeren (m/v) zonder werk worden omschreven als de bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) ingeschreven personen van 15 t/m 24 jaar die niet werken èn beschikbaar zijn voor een baan van 12 uur of meer per week.  Het percentage geregistreerde jongeren (m/v) zonder werk wordt berekend als hun aandeel op het totaal van geregistreerde jongeren (m/v) zonder werk en jongeren (m/v) met een baan

Benodigde gegevens

  • Percentage geregistreerde jongeren (m/v) zonder werk onder Antilliaanse/Arubaanse jongeren (m/v),
  • Percentage geregistreerde jongeren (m/v) zonder werk onder alle niet-westers allochtone jongeren (m/v),
  • Percentage geregistreerde jongeren (m/v) zonder werk onder westers allochtone jongeren (m/v),
  • Percentage geregistreerde jongeren (m/v) zonder werk onder autochtone jongeren (m/v).

Op basis hiervan kan de over- of ondervertegenwoordiging worden berekend.

Bron voor de gegevens

Sociaal Statistisch Bestand van het CBS (SSB)

Peilmoment

De gegevens komen jaarlijks beschikbaar en hebben betrekking op de laatste vrijdag van september. Dit is een vrij stabiele periode in het jaar op de arbeidsmarkt. Eventueel andere peilmomenten zijn mogelijk.

Vertraging

Er is een vertraging van ongeveer 1,5 jaar. Dit houdt in dat het percentage geregistreerde jongeren (m/v) zonder werk  in eind september  2004, in de loop van het tweede kwartaal van 2006 beschikbaar zal komen. Op dit moment zijn gegevens over 2003 beschikbaar.

Aannames en risico’s

  • Kwaliteit cijfers: het al dan niet werkzaam zijn wordt bepaald op grond van gegevens uit het SSB (banenbestand, zelfstandigen en overige arbeid). De gegevens hiervoor zijn afkomstig van UWV, de Belastingdienst en het CBS. Dit in tegenstelling tot afbakening van “niet werkzame werkzoekenden” zoals door CWI wordt gepubliceerd. Daar wordt gebruik gemaakt van het al dan niet hebben van werk bij inschrijving bij een CWI. Het is bekend dat werkzoekende jongeren (m/v) zich minder vaak laten registreren bij CWI dan ouderen. Dit betekent dat het percentage geregistreerde jongeren zonder werk lager zal zijn dan het aantal werkzoekende en een onderschatting zal zijn van het werkelijk aantal. 
  • Beschikbaarheid cijfers: er is in het SSB nog geen informatie beschikbaar over schoolgaanden met een baan. Dit betekent dat in het totale aantal jongeren (m/v) met werk ook jongeren (m/v) zitten die naast school een baan(tje) hebben. Dit betekent dat het percentage geregistreerde jongeren (m/v) zonder werk enigszins geflatteerd kan zijn.
  • In 2006 komt voor de verslagjaren 2001-2004 informatie beschikbaar over het aantal uren dat  wordt gewerkt. Hiermee zouden jongeren (m/v) met kleinere banen als niet-werkzaam kunnen worden getypeerd (zoals in de officiële definitie van werkloze beroepsbevolking in Nederland gebeurt). Het zijn vooral de schoolgaanden die een baan hebben van minder dan 12 uur per week.  Omdat de tijdreeks van werkenden zonder de grens van 12 uur vanaf 1999 beschikbaar is, zal deze indicator hier worden gebruikt.