Schoolkleur in voortgezet onderwijs, 2004/05

Indicator schoolkleur

In de onderstaande tabellen wordt een indicatie gegeven van de schoolkleur in het voortgezet onderwijs per schoolsoortencombinatie van de vestiging in 2005 en van de verdeling van autochtone en niet-westers allochtone leerlingen op scholen in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de deelname aan het voortgezet onderwijs naar herhomstgroepering is te vinden in het Jaarboek onderwijs in cijfers 2006 dat medio december 2005 verschijnt.

Tabel 1: De verdeling van autochtone en niet-westers allochtone leerlingen op scholen van het voortgezet onderwijs, 2004/'05

Tabel 2: Schoolkleur voortgezet onderwijs naar schoolsoortencombinatie van de vestiging, 2004/'05

Downloads