Extra tabellen aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Extra tabellen van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, uitgedraaid naar specifieke kenmerken. Het gaat bij deze tabellen om maatwerk, gemaakt op verzoek van externe instellingen of opdrachtgevers. Ze kennen over het algemeen een fijnere detaillering dan de standaard output over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op StatLine.

Beschikbaar zijn tabellen over de volgende onderwerpen:

    • WAO-uitkeringen naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, mei 2002 en mei 2003.
    • De bedrijfssector waartoe de (voormalig) werkgever van arbeidsongeschikte behoort, januari 2002 t/m maart 2003.
    • De bedrijfssector en diagnosecode van de instroom 2001 t/m 2004.
    • Leeftijd in jaren vanaf 55 jaar.
    • Enkele specifieke diagnosecodes van de arbeidsongeschiktheid.