Aantal uitkeringen ABW, IOAW en IOAZ naar gemeente en duur, 2001

Update: 20-9-2004

Deze tabel bevat jaargemiddelden van het aantal uitkeringen ABW (periodiek algemeen van thuiswonenden), IOAW en IOAZ. De gegevens hebben betrekking op 2001 en zijn gedetailleerd naar gemeente en naar duur van de uitkering in vier klassen.