Deelname voortgezet onderwijs naar gemeente (GOA) 2003/'04, voorlopige cijfers

De tabellen bevatten gegevens over de deelname aan het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs naar onderwijselement, herkomstgroepering en school- dan wel woongemeente. De toelichting geeft in het kort wat achtergrondinformatie bij de tabellen.

Tabel 1: Deelname naar schoolgemeente 2003/'04, absoluut

Tabel 2: Deelname naar schoolgemeente 2003/'04, percentuele verdeling over de onderwijselementen

Tabel 3: Deelname naar woongemeente 2003/'04, absoluut

Tabel 4: Deelname naar woongemeente 2003/'04, percentuele verdeling over de onderwijselementen