Personen met een uitkering naar arbeidspositie, 2000

Personen van 15-64 jaar met een uitkering naar arbeidspositie, jaargemiddelden 2000

  Totaal Beroeps­bevolking Niet-beroeps­bevolking
   
    Werkzaam Werkloos  

  %
 
Personen met een uitkering 100 26 8 67
w.v. personen met een:    
arbeidsongeschiktheidsuitkering 100 32 3 66
bijstandsuitkering 100 9 13 77
WW-uitkering 100 34 21 45

Bron: CBS, Enquëte beroepsbevolking (EBB) en uitkeringenbestanden.