Bodemgebruiksrekening, 1996-2000

In deze tabel vindt u de netto wijzigingen in het bodemgebruik per provincie tussen 1996 en 2000. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 1996 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.