Personen met een diploma hoger onderwijs

Volledige benaming

Personen 15-64 jaar met als hoogst behaald onderwijsniveau een diploma in het hoger onderwijs.

Omschrijving

Het aandeel in de beroepsbevolking van personen 15-64 jaar met als hoogst behaalde onderwijsniveau een diploma in het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs omvat het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Het hoogst behaalde onderwijsniveau is vastgesteld met behulp van de Standaard onderwijsindeling 2006.

Beschrijving Standaard onderwijsindeling 2006

Data behaald onderwijs beroepsbevolking