Auteur: Lenny Stoeldraijer
Sterfte en levensverwachting in de 21ste eeuw: waarom veranderde de trend rond 2012?

1. Inleiding

De afgelopen eeuw was er een gestage stijging van de levensverwachting bij geboorte in Nederland en andere West-Europese landen. Dit is voornamelijk te danken aan een vermindering van de kindersterfte door gezondheidsverbeteringen zoals vaccinaties bij kinderen in het begin van de 20e eeuw (Omran, 1971), gevolgd door medische vooruitgang in diagnose en behandeling bij de oudere bevolking, bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten later in de 20e eeuw (Meslé and Vallin, 2006). In 2000 was de levensverwachting bij geboorte in Nederland bijna 7 jaar hoger dan in 1950.

Sinds 2000 is de levensverwachting bij geboorte in Nederland voor mannen en vrouwen samen verder gestegen met 3,7 jaar tot 81,8 jaar in 2018. Het grootste gedeelte van die stijging vond plaats tussen 2002 en 2012. Schommelingen in het stijgingstempo zijn niet ongewoon en zichtbaar in veel West-Europese landen. Zo wordt meestal een jaar waarin de levensverwachting daalt, gevolgd door een opleving. Ook zijn er langere perioden waarin de levensverwachting sneller of langzamer stijgt. Recent waren er echter geluiden dat na een periode van slechts een beperkte toename van de levensverwachting het verwachte herstel uitblijft. In het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld sinds 2010 een duidelijke afvlakking van de levensverwachting zichtbaar (Office for National Statistics, 2018), maar ook in andere landen zoals bijvoorbeeld België, Denemarken, Duitsland en Spanje was de toename van de levensverwachting beperkt zonder een duidelijk herstel (Leon, Jdanov and Shkolnikov, 2019). De eerste cijfers over 2019 laten voor meerdere landen, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk (Office for National Statistics, 2020) echter weer een duidelijke stijging zien van de levensverwachting.

Een gebrek aan verbetering of stagnatie van de levensverwachting kan een reden zijn tot bezorgdheid, zeker als daar geen aanwijsbare reden voor is zoals een oorlog, een epidemie of een economische depressie. Stagnatie van de levensverwachting kan wijzen op een afname van het gezondheidsprofiel van de bevolking als gevolg van ongunstige sociaaleconomische trends, een verslechtering van het aanbod of de kwaliteit van gezondheidsdiensten of verslechterende gedragsfactoren.

Dit artikel bekijkt de situatie in Nederland. Ook in ons land is de trend van de levensverwachting sinds 2012 veranderd, zij het niet zo dramatisch als in het Verenigd Koninkrijk. In hoofdstuk 2 worden diverse factoren genoemd die invloed hebben op de levensverwachting en die mogelijk een afremming van de stijging van de levensverwachting kunnen verklaren. In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen in de sterfte en levensverwachting sinds 1950 beschreven. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen van de situatie in Nederland en veranderingen sinds 2012. In hoofdstuk 4 worden de factoren onderzocht die de levensverwachting beïnvloeden en worden mogelijke verklaringen genoemd die de stijging van de levensverwachting tussen 2012 en 2018 hebben geremd. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie.