Statistisch Bulletin 2024-03

4. Inkomen en bestedingen

Vertrouwen consument stijgt iets in februari

 

Consumenten zijn opnieuw iets positiever, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen stijgt 1 punt en komt in februari uit op 14. Dat is het hoogste niveau in 9,5 jaar. De lichte stijging van het consumentenvertrouwen is te danken aan een iets positiever oordeel over de economie, en een iets hogere koopbereidheid.

Met 14 ligt het consumentenvertrouwen in februari ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

 

Oordeel over economisch klimaat en koopbereidheid fractie beter

Consumenten oordelen in februari een fractie positiever over de economie dan in januari. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 29, tegen 28 in januari. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde, terwijl het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden verslechterde.

 

De koopbereidheid neemt ook een fractie toe in februari. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 4, tegen 3 in januari. Consumenten vinden de tijd gunstiger voor het doen van grote aankopen en zijn minder negatief over hun financiële situatie in de afgelopen 12 maanden. Het oordeel over de financiële situatie in de komende 12 maanden nam daarentegen iets af.

 

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1010 in de maand februari 2024.