Auteur: Mark Ramaekers, Francis van der Mooren
Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

5. Opleiding als basis om te starten op de arbeidsmarkt

Ruim drie kwart van alle afgestudeerden in studiejaar 2019/’20 in het hoger onderwijs gaf aan dat hun opleiding wat hen betreft een (zeer) goede basis was voor de start op de arbeidsmarkt. Dit geldt vaker voor degenen met een Nederlandse achtergrond dan voor degenen met een migratieachtergrond, en in mindere mate ook voor degenen met een beperking vergeleken met degenen zonder beperking. Degenen met ouders die ook hoogopgeleid zijn, zijn wat minder positief over de start op de arbeidsmarkt dan degenen van wie de ouders middelbaar of laagopgeleid zijn.

5.1 Opleiding goede basis voor start op arbeidsmarkt, afgestudeerden hoger onderwijs, studiejaar 2019/'20
   Goede basis
Totaal76,8
MigratieachtergrondNederlandse achtergrond78,9
MigratieachtergrondSelectie71,1
MigratieachtergrondOverig70,4
Onderwijsniveau oudersLaag77,6
Onderwijsniveau oudersMiddelbaar80,9
Onderwijsniveau oudersHoog75,7
BeperkingMet74,3
BeperkingZonder78,2