Auteur: Mark Ramaekers, Francis van der Mooren
Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

4. Arbeidsmarktpositie afgestudeerden

Bijna negen op de tien van degenen die in studiejaar 2019/’20 een diploma in het hoger onderwijs hebben behaald, had in het tweede kwartaal van 2021 tijdens de uitvoering van het onderzoek betaald werk. Voor een deel van deze groep, 30 procent, geldt dat ze niet alleen werken maar ook een vervolgopleiding doen. Zij werken minder uren dan afstudeerders die geen opleiding meer volgen. Van de onderwijsvolgenden werkt 29 procent 30 uur of meer per week, onder de niet-onderwijsvolgenden is dat 84 procent.

4.1 Binding met de arbeidsmarkt, afgestudeerden hoger onderwijs, studiejaar 2019/'20
 Heeft betaald werkHeeft geen betaald werk, wil werk werkenWil of kan niet werken
Totaal88,17,54,5
Niet onderwijsvolgend95,93,50,6
Onderwijsvolgend74,114,611,3

Wordt nader ingezoomd op de groep die geen onderwijs meer volgt, dan blijken er verschillen in de arbeidsparticipatie van degenen met en zonder migratieachtergrond en in mindere mate ook van degenen met en zonder beperking. Wordt onderscheid gemaakt naar het onderwijsniveau van de ouders, dan blijkt de arbeidsparticipatie onder degenen met middelbaar opgeleide ouders het hoogst.

4.2 Arbeidsparticipatie, niet-onderwijsvolgenden, afgestudeerden hoger onderwijs, studiejaar 2019/'20
   Participatie
Totaal95,9
MigratieachtergrondNederlandse achtergrond97,7
MigratieachtergrondSelectie91,1
MigratieachtergrondOverig89,8
Onderwijsniveau oudersLaag94,3
Onderwijsniveau oudersMiddelbaar97,6
Onderwijsniveau oudersHoog95,4
BeperkingMet94,3
BeperkingZonder96,7

Van alle personen die in studiejaar 2019/’20 een diploma in het hoger onderwijs hebben behaald en die in het tweede kwartaal 2021 werkzaam waren en geen onderwijs meer volgden, zegt drie kwart dat de opleiding die ze hebben gevolgd aansluit bij hun huidige werkzaamheden.

4.3 Werkzaamheden sluiten aan bij gevolgde opleiding, niet-onderwijsvolgenden, afgestudeerden hoger onderwijs, studiejaar 2019/'20
   Sluiten aan
Totaal75,6
MigratieachtergrondNederlandse achtergrond78,2
MigratieachtergrondSelectie67
MigratieachtergrondOverig72,8
Onderwijsniveau oudersLaag69,6
Onderwijsniveau oudersMiddelbaar77,5
Onderwijsniveau oudersHoog77,4
BeperkingMet75
BeperkingZonder77,3

Afgestudeerden die hun baan niet bij hun gevolgde opleiding vonden passen, zochten vaker ander werk (39 procent) dan de afgestudeerden die vonden dat hun baan en de gevolgde opleiding wel aansloten (9 procent).