Auteur: Mark Ramaekers, Francis van der Mooren
Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

2. Afgestudeerden in het studiejaar 2019/’20

In studiejaar 2019/’20 studeerden 159 duizend studenten af in het hoger onderwijs. Een groot deel van deze afgestudeerden (45 procent) behaalde hun hbo bachelor, een kleiner deel een universitaire master (26 procent) of bachelor (24 procent). Het aandeel dat een associate degree heeft afgerond is klein. En ook het aandeel dat een master in het hbo haalt is gering. Bijna de helft (49 procent) van de afgestudeerden was jonger dan 25 jaar, 41 procent 25 tot 30 jaar. Meer dan de helft van de afgestudeerden was vrouw (55 procent).

Afgestudeerden in het hoger onderwijs met een Nederlandse achtergrond behaalden relatief vaak een hbo bachelor terwijl degenen met een ‘overige’ migratieachtergrond juist relatief vaak een universitaire master haalden. Mensen met laagopgeleide ouders behaalden vaker dan degenen met hoogopgeleide ouders een hbo bachelor en datzelfde geldt voor de afgestudeerden met een beperking vergeleken met degenen zonder beperking.

2.1 Afgestudeerden in het hoger onderwijs, studiejaar 2019/'20
   Associate degreeHbo bachelorWo bachelorHbo masterWo master
Totaal2,444,624,12,526,4
MigratieachtergrondNederlandse achtergrond2,647,922,72,324,5
MigratieachtergrondSelectie 3,844,6241,825,7
MigratieachtergrondOverig1,130,6303,435
Onderwijsniveau oudersLaag5,46112,53,517,7
Onderwijsniveau oudersMiddelbaar3,156,915,72,721,7
Onderwijsniveau oudersHoog1,636,729,7230
BeperkingMet2,549,623,12,522,3
BeperkingZonder2,442,624,52,428,1

Van alle afgestudeerden volgde 36 procent na het behalen van hun diploma opnieuw een opleiding of cursus. Dit is vooral gebruikelijk onder de afgestudeerden met een universitaire bachelor, 85 procent. Onder de hbo bachelors en universitaire masters ging het om lagere percentages, respectievelijk 23 en 15.

Bijna twee derde van afgestudeerden volgde op het moment van bevraging geen opleiding. Van hen had 30 procent wel plannen om in de komende twaalf maanden weer te gaan studeren. Onder degenen met een universitaire bachelor was dat 56 procent. Bijna de helft van de afgestudeerden met plannen voor een vervolgstudie wilde een studie van zes maanden of langer oppakken (48 procent), een iets kleiner deel een kortere opleiding of cursus (44 procent).