Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2023

1. Positief overheidssaldo in het eerste kwartaal van 2023

Net als in 2022 is de overheid het jaar met een overschot begonnen. In het eerste kwartaal kwam het overheidssaldo uit op ruim 6 miljard euro. De overheidsschuld nam, mede door het positieve saldo, in het eerste kwartaal van 2023 ook af met ruim 6 miljard euro naar 474 miljard euro, ofwel 48,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het overschot van de overheid steeg met 0,3 miljard euro ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. De overheidsuitgaven zijn in het eerste kwartaal weliswaar gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar de overheidsinkomsten zijn net iets meer toegenomen.

Op jaarbasis, gemeten over de periode van het tweede kwartaal 2022 tot en met het eerste kwartaal 2023, is er sprake van een tekort. Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg het tekort 0,1 procent van het bbp. In de Voorjaarsnota wordt voor heel 2023 uitgegaan van een tekort van 2,6 procent van het bbp.

1.1 Overheidsinkomsten en -uitgaven op jaarbasis*
   Inkomsten (% bbp)Uitgaven (% bbp)
'091e kwartaal43,544,4
'092e kwartaal43,345,2
'093e kwartaal43,246,8
'094e kwartaal42,747,9
'101e kwartaal42,748,2
'102e kwartaal43,048,7
'103e kwartaal42,648,5
'104e kwartaal42,848,2
'111e kwartaal43,147,8
'112e kwartaal42,847,5
'113e kwartaal43,247,3
'114e kwartaal42,747,1
'121e kwartaal42,747,0
'122e kwartaal43,047,0
'123e kwartaal42,847,1
'124e kwartaal43,147,0
'131e kwartaal43,647,2
'132e kwartaal43,847,1
'133e kwartaal44,147,0
'134e kwartaal43,946,8
'141e kwartaal43,646,6
'142e kwartaal43,746,6
'143e kwartaal43,746,3
'144e kwartaal43,846,1
'151e kwartaal44,046,0
'152e kwartaal43,645,6
'153e kwartaal43,245,2
'154e kwartaal42,944,8
'161e kwartaal42,844,5
'162e kwartaal43,344,3
'163e kwartaal43,844,2
'164e kwartaal43,843,6
'171e kwartaal44,143,2
'172e kwartaal43,842,8
'173e kwartaal43,742,5
'174e kwartaal43,842,5
'181e kwartaal44,042,3
'182e kwartaal44,042,1
'183e kwartaal44,142,1
'184e kwartaal43,842,3
'191e kwartaal44,042,4
'192e kwartaal43,942,3
'193e kwartaal43,842,3
'194e kwartaal43,942,1
'201e kwartaal43,742,3
'202e kwartaal43,744,9
'203e kwartaal43,845,9
'204e kwartaal44,147,8
'211e kwartaal44,049,1
'212e kwartaal43,947,5
'213e kwartaal43,746,9
'214e kwartaal43,746,1
'221e kwartaal43,244,7
'222e kwartaal43,543,8
'223e kwartaal43,243,7
'224e kwartaal43,343,5
'231e kwartaal43,243,3

De inkomsten van de overheid bedroegen in het eerste kwartaal 110 miljard euro, een stijging van 8,6 miljard euro ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. De helft van de toename wordt verklaard door gestegen belastinginkomsten van de overheid, waarvan bijna 2 miljard euro toe kan worden geschreven aan de btw en ruim 1 miljard euro aan de loon- en inkomstenheffingen. Ten slotte zijn de aardgasbaten gestegen met ruim 2 miljard euro.

De uitgaven van de overheid zijn in het eerste kwartaal met 8,3 miljard euro gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar, naar een niveau van 104 miljard euro. De grootste posten die hebben bijgedragen aan deze stijging waren de sociale uitkeringen die ruim 4 miljard euro hoger uitvielen en de loonkosten van de overheid die toenamen met 1 miljard euro ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.

De uitgaven aan subsidies zijn per saldo gestegen met 1 miljard euro. In 2023 is het energieplafond in werking getreden, waarvoor volgens een eerste raming bijna 3 miljard euro aan subsidies is verleend. Tegelijkertijd zijn uitgaven aan andere subsidieregelingen juist met 2 miljard euro gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Zo werden ondernemers in het eerste kwartaal van 2022 nog gecompenseerd met de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor ondernemers (TVL) en Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) regelingen in verband met de coronapandemie.

1.2 Overheidsschuldquote (EMU)
   EMU-norm (% bbp)Overheidsschuldqoute (EMU) (% bbp)
'081e kwartaal6043,9
'082e kwartaal6043,8
'083e kwartaal6044,1
'084e kwartaal6054,7
'091e kwartaal6057,5
'092e kwartaal6056,6
'093e kwartaal6057,2
'094e kwartaal6056,8
'101e kwartaal6057,6
'102e kwartaal6059,2
'103e kwartaal6059,0
'104e kwartaal6059,3
'111e kwartaal6059,4
'112e kwartaal6060,4
'113e kwartaal6061,1
'114e kwartaal6061,7
'121e kwartaal6062,5
'122e kwartaal6064,0
'123e kwartaal6064,9
'124e kwartaal6066,2
'131e kwartaal6066,6
'132e kwartaal6068,3
'133e kwartaal6067,8
'134e kwartaal6067,7
'141e kwartaal6067,1
'142e kwartaal6068,6
'143e kwartaal6068,1
'144e kwartaal6067,9
'151e kwartaal6068,9
'152e kwartaal6066,7
'153e kwartaal6065,8
'154e kwartaal6064,7
'161e kwartaal6064,3
'162e kwartaal6063,3
'163e kwartaal6061,7
'164e kwartaal6061,9
'171e kwartaal6059,7
'172e kwartaal6059,0
'173e kwartaal6057,2
'174e kwartaal6057,0
'181e kwartaal6055,2
'182e kwartaal6054,1
'183e kwartaal6053,0
'184e kwartaal6052,4
'191e kwartaal6050,9
'192e kwartaal6050,9
'193e kwartaal6049,2
'194e kwartaal6048,6
'201e kwartaal6049,4
'202e kwartaal6055,2
'203e kwartaal6055,3
'204e kwartaal6054,7
'211e kwartaal6055,1
'212e kwartaal6054,1
'213e kwartaal6052,2
'214e kwartaal6051,7
'221e kwartaal6050,0
'222e kwartaal6050,0
'223e kwartaal6048,2
'224e kwartaal6050,1
'231e kwartaal6048,3

In het eerste kwartaal van 2023 daalde de overheidsschuld met 6 miljard euro naar 474 miljard euro. Deze daling van de schuld kwam vooral doordat de overheid per saldo ongeveer 15 miljard euro aan kortlopende schuldbewijzen afloste. De daling van de schuld wordt deels te niet gedaan door een stijging van langlopende schuldbewijzen van 5 miljard euro en een toename in de kortlopende leningen van ruim 6 miljard euro.

Door de absolute daling van de schuld, in combinatie met een sterk toegenomen bbp, daalde in het eerste kwartaal van 2023 de overheidsschuld, uitgedrukt als percentage van het bbp, van 50,1 procent naar 48,3 procent.

Kerncijfers Overheidsfinanciën
20222022202220222023
1e kwartaal2e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal
InkomstenMiljard euro101,9105,795,1112,8110,5
UitgavenMiljard euro96,1104,3102,9113,6104,4
SaldoMiljard euro5,81,4-7,9-0,86,1
OverheidsschuldMiljard euro447,0458,2451,0480,5474,4
Saldo% bbp1)-1,5-0,3-0,5-0,1-0,1
Overheidsschuld% bbp1)50,050,048,250,148,3
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers
1) Saldo en bbp op jaarbasis, gemeten als de som van vier kwartalen.