Auteur: Niek van Leeuwen, Jeroen Venema
Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019

5. Voorwaarden en recht gebruik

De gebruiker van de digitale bestanden CBSvierkanten is gehouden aan de volgende rechten en verplichtingen:

  1. Alle rechten op de digitale bestanden CBSvierkanten berusten te allen tijde bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  2. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand CBSvierkanten is bronvermelding verplicht.
  3. Bij visualisering van grenzen of bij visualisering van gegevens dient voor de vierkanten te worden vermeld:
    © Centraal Bureau voor de Statistiek.
  4. Het gebruik van geometrie van vierkanten met aangekoppelde cijfers van het CBS is zonder kosten.