Auteur: Niek van Leeuwen, Jeroen Venema
Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019

1. Statistische gegevens per vierkant

Het CBS publiceert statistische gegevens naar vierkanten. 
Het betreft gegevens over inwoners, huishoudens, sociale zekerheid, inkomen, woningen, energie en nabijheid van voorzieningen (hoofdstuk 4).

De gebiedsindelingen betreffen vierkanten van 100 meter bij 100 meter en vierkanten van 500 meter bij 500 meter vierkanten. 

Publicatie vindt jaarlijks plaats. 
Met ingang van het publicatiejaar 2015 is overgegaan op meer statistische gegevens en is overgegaan op afzonderlijke publicaties per peiljaar. Gegevens naar vierkant worden aangeboden gekoppeld aan een kaart.
Deze uitgave bevat nieuwe onderwerp gegevens voor het jaar 2021 (eerste jaarversie publicatie, v1) en updates van eerder verschenen jaarversies 2020 (versie 2, v2) en 2019(versie vol). Versie vol is de eindversie, van deze versie wordt niet meer voorzien dat deze nog wordt aangevuld.

Gegevens komen beschikbaar in de vorm van Geopackages voor vierkanten. 

De Geopackages CBSvierkanten100m en CBSvierkanten500m zijn opgebouwd uit de geometrie van vierkanten van respectievelijk 100 meter bij 100 meter en 500 meter bij 500 meter.
Per vierkant zijn statistische gegevens aan dit bestand gekoppeld. Met deze cijfers kunnen gelijke gebieden van Nederland onderling worden vergeleken. Omdat het gebied wat een vierkant bestrijkt niet wijzigt, zijn vierkanten bij uitstek geschikt om vergelijkingen in de tijd uit te voeren.